Inloggen Ouderportaal
Samen groeien bloeien
Welkom op onze websiteLees verder

Pleinwacht

Op het plein is er ‘s ochtends en ‘s middags 10 minuten voordat de school begint pleinwacht. De deuren gaan 5 minuten voor aanvang van de lessen open. De kinderen van de groepen 1 en 2 kunnen dan rustig de school binnengaan. De leerlingen van de groepen 3 zullen zich dan opstellen bij ‘de Rots’. Zij gaan onder begeleiding van de leerkracht langs de zijdeur naar binnen. De leerlingen van de locaties aan de Oeralstraat zullen zich om 8.25 uur en 13.10 uur verzamelen op afgesproken punten, waarna ze door de groepsleerkracht opgehaald en meegenomen worden naar de klas. Bij slecht weer is er geen pleinwacht. De deur gaat dan 10 minuten eerder open om de kinderen niet onnodig te laten wachten. Als uw kind te vroeg naar school gaat, weet u dat er nog geen toezicht is. De leerlingen die in de middagpauze niet op school overblijven mogen niet eerder dan om 13.00 uur op het schoolplein komen. De pleinen worden tot 13.00 uur namelijk gebruikt door de TSO. Eerder komen om bij het hek te wachten heeft dus ook geen zin!

We vragen u dringend om op tijd te komen, zodat de lessen op tijd kunnen beginnen. Ook tijdens de pauze wordt door teamleden pleinwacht gelopen. De kinderen van groep 1 en 2 zijn in de pauze vrijwel altijd binnen aan het eten en drinken. De eigen leerkracht is constant aanwezig. Bij het uitgaan van de school komt de hele groep tegelijk naar buiten. De kleutergroepen zullen via de kleuteringang en de hoofdingang onder leiding van de leerkracht op het plein worden gebracht. U kunt ze daar ophalen. De kinderen blijven bij de leerkracht tot ze worden opgehaald.