Inloggen Ouderportaal
Samen groeien bloeien
Welkom op onze websiteLees verder

Rapportage

Met een rapportboekje houden wij u op de hoogte van de vorderingen van uw kind(eren). Dit varieert van één tot drie keer per jaar (zie ook het 'toetsen en resultaten'). Eventuele rapportage over leerlingen tussen de school en andere partners is ook voor ouders in te zien. Voor de rapportage m.b.t. de aanmelding voor het voortgezet onderwijs van leerlingen uit groep 8 wordt gebruik gemaakt van een voor alle Woerdense scholen geldend inlichtingenformulier. Wanneer leerlingen van onze school naar een andere basschool verhuizen wordt een onderwijskundig rapport opgemaakt dat we naar de ontvangende school sturen.