Inloggen Ouderportaal
Samen groeien bloeien
Welkom op onze websiteLees verder

Regels

Ook bij de Margrietschool zijn regels ontwikkeld en ingevoerd. Deze regels zijn in overleg met de kinderen samengesteld. Aan deze regels houden we ons. Eens per week staat er in de groepen één regel centraal.
Waar kinderen samenkomen ontkomen we - naast de weekregels - niet aan enkele regels, die we allemaal in acht moeten nemen.
Weekregels
 • In de school ben je rustig.
 • We luisteren naar elkaar.
 • We gebruiken de kapstok zoals het hoort.
 • We zijn stil als de juf/meester praat.
 • Denk eerst na, voordat je wat doet, los het met praten op.
 • Doe niet iets bij een ander, wat je zelf niet leuk vindt.
 • Denk eraan: met woorden kun je iemand pijn doen.
 • We zorgen goed voor het materiaal van onszelf en van dat van anderen.
 • We lachen met elkaar, niet om elkaar.
 • We overleggen met elkaar om leuk te spelen.
 • Zeg duidelijk STOP als je iets niet wilt.
 • We zijn beleefd tegen de juffen en meesters.
Spelregels in en om de school
Waar kinderen samenkomen ontkomen we - naast de weekregels - niet aan enkele regels, die we allemaal in acht moeten nemen.
 • Zonder toestemming mogen kinderen voor en na schooltijd en in het speelkwartier niet in de school aanwezig zijn.
 • Inzake gymlessen en buitenschoolse activiteiten geldt in zijn algemeenheid dat kinderen, die om welke reden dan ook niet mee kunnen, op school blijven onder toezicht van een leerkracht.
 • In de pauze blijven wij buiten.
 • Op het schoolplein loop je naast je fiets.
 • We spelen op het plein, niet in de fietsen-stalling.
 • Afval gooien wij in de prullenbakken bij de ingangen.
 • (door)vertellen mag als je pesten zag.