Inloggen Ouderportaal
Samen groeien bloeien
Welkom op onze websiteLees verder

Sponsoring

Sponsoring van scholen door bedrijven of instellingen is wettelijk mogelijk, er zit wel een aantal voorwaarden aan. Er is sprake van sponsoring als de sponsor een tegenprestatie van de school verlangt. Schenkingen vallen dus niet onder het begrip sponsoring.
 
De belangrijkste voorwaarden waaraan scholen bij sponsoring moeten voldoen zijn:
  • Sponsoring moet verenigbaar zijn met de grondslag en de doelstellingen van onze scholen;
  • Het onderwijs mag niet afhankelijk worden van sponsoring;
  • Via een klachtencommissie hebben ouders de gelegenheid te melden of ze het oneens zijn met het gevoerde beleid.
Ieder die meer wil weten over dit onderwerp kan contact opnemen met de schoolleiding. Elke school beschikt over de volledige tekst van het ‘Convenant Sponsoring’ zoals dat formeel is vastgesteld op 24 januari 2002.