Inloggen Ouderportaal
Samen groeien bloeien
Welkom op onze websiteLees verder

Verzekeringen

Ongevallenverzekering

Alle leerlingen zijn gedurende de schooluren tegen ongevallen verzekerd. Ook het uur voor en na schooltijd, als de kinderen onderweg zijn van of naar school, valt onder de dekking. Voor deze verzekering wordt geen extra bijdrage gevraagd. In voorkomende gevallen kan bij de schoolleiding een formulier worden aangevraagd, waarop de schade ten gevolge van een ongeval kan worden aangemeld. Deze verzekering geldt ook tijdens sportdagen, schoolreisjes, schoolkamp, excursies, enzovoort.
 
WA-verzekering

Indien uw kind op school schade lijdt, die in formele zin een gevolg is van nalatigheid van de school, kunt u de school aansprakelijk stellen voor de schade. Veel voorkomende kleine ongelukjes, bijvoorbeeld verf in de kleding of een bril die sneuvelt, kunnen niet op de school worden verhaald. In de regel zijn er voldoende maatregelen genomen om kinderen veilig te laten spelen en werken.
 

Aansprakelijkheid van de school en aanvullende verzekering voor leerlingen

De school kan aansprakelijk worden gesteld voor schade aan derden. Of de school aansprakelijk is voor de schade hangt af van de vraag of de school aan haar zorgplicht heeft voldaan op het gebied van een veilige omgeving en toezicht.

Een school is in principe niet aansprakelijk voor het doen en laten van de leerlingen, die verantwoordelijkheid ligt bij de leerling zelf ňf bij diens ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s). 

 

Aanvullende verzekering

In geval van beschadiging, verlies en/of diefstal van privé eigendommen van leerlingen kan een aanvullende verzekering dit risico dekken. Het betreft - schade (waaronder diefstal) aan kleding en andere eigendommen van uw kind die ontstaan is tijdens schooltijd en activiteiten in schoolverband gedurende de tijd dat uw kind onder toezicht staat van leerkrachten of hulpkrachten.
- materiële schade die ontstaan is tijdens het rechtstreeks gaan naar en komen van school of een andere door de schoolleiding aangegeven plaats.

U kunt als ouder uw kind aanvullend verzekeren tegen bovengenoemde risico’s via: www.leerlingenverzekering.nl. De premie per leerling bedraagt ongeveer € 29,00 per jaar.

Zie ook: www.verusverzekeringen.nl en www.leerlingenverzekering.nl

 

Klik hier voor de volledige tekst over aansprakelijkheid van de school en aanvullende verzekering.