Inloggen Ouderportaal
Samen groeien bloeien
Welkom op onze websiteLees verder

Vieringen

Gedurende het schooljaar wordt een aantal christelijke feesten op school gevierd. We streven er naar per schooljaar één christelijk feest in de kerk te vieren. Komend schooljaar is dat het Kerstfeest. U ontvangt hier via de Nieuwsbrief meer informatie over. Daarnaast wordt gemiddeld eens per drie weken een weekopening gehouden met een christelijk karakter. Ook verzorgen de leerlingen zelf een aantal creatieve vieringen, de zogenoemde Margriettheaters. Deze worden zo’n 5 keer per jaar georganiseerd. De leerlingen kunnen elkaar dan een dans, toneelstuk, quiz o.i.d. laten zien.