Inloggen Ouderportaal
Samen groeien bloeien
Welkom op onze websiteLees verder

Vrijstellingen

Bij het trefwoord verzuim is aangegeven wanneer uw kind vrijgesteld is van schoolbezoek. In uitzonderlijke gevallen komt het voor dat kinderen aan bepaalde onderwijsactiviteiten niet mee kunnen doen.
 
Het gaat hierbij om:
  • lessen bewegingsonderwijs/gymnastiek die niet gevolgd kunnen worden wegens een al dan niet tijdelijke lichamelijke handicap;
  • een buitenschoolse activiteit onder meer op het gebied van culturele vorming, waarvan de ouders of verzorgers hebben aangegeven dat hun kind hieraan om voor hen moverende redenen niet deel kan nemen.
In deze gevallen voorziet de school in een alternatief programma dat is toegesneden op de behoeften van het kind. Hierbij maakt de school een keuze uit de volgende mogelijkheden: Indien het een of meer dagdelen betreft, volgt de leerling het rooster dat onder normale omstandigheden gevolgd zou worden of hij/zij krijgt een aanbod van leer- en ontwikkelingsactiviteiten die bijvoorbeeld in verband met een achterstand in het belang van het kind zijn.