Inloggen Ouderportaal
Samen groeien bloeien
Welkom op onze websiteLees verder

Jaarplan / Jaarverslag


De Margrietschool hanteert een jaarplan / jaarverslag in 2 delen.

Het eerste deel betreft het jaarplan: dit is bedoeld om inzicht te geven in en verantwoording af te leggen over de geplande onderwijstijd en de schoolgids in het schooljaar 2016-2017. Klik hier om dit jaarplan te downloaden.

Het tweede deel betreft het jaarverslag / jaarplan 2016: dit is bedoeld om duidelijkheid te bieden over het gevoerde beleid en de beleidsvoornemens. In samenhang met schoolplan en schoolgids willen we hiermee verantwoording afleggen en plannen en prioriteiten verwoorden. Klik hier om het jaarverslag/jaarplan 2016 te downloaden

overzicht downloads
Schoolplan Margrietschool 2015-2019
Jaarplan Margrietschool 2016-2017 (deel 1)
Jaarverslag/Jaarplan  Margrietschool 2016 (deel 2)

Jaarverslag Medezeggenschapsraad
Jaarverslag Ouderraad
Jaarverslag Schoolraad