Inloggen Ouderportaal
Samen groeien bloeien
Welkom op onze websiteLees verder

Klokurentabel

2012-2013

Onderstaande klokuren gelden per vak voor de activiteitenroosters op de Margrietschool.
leer&vormingsgebieden groep groep groep groep groep groep groep groep
1 2 3 4 5 6 7 8
Engels          0,5  0,5 0,5 0,5
Expressie (muziek, dans & drama, crea) 4 4 3 3 2,5 2,5 2,5 2,5
Godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2
Kennisgebieden: aardrijkskunde / natuur / geschiedenis / geestelijke stromingen / wereldoriŽntatie 1 1 1 1 3,5 4,25 4,25 4,25
Leefstijl (sociale redzaamheid) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Pauze 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
Rekenen en wiskunde 2,5 2,5 4,75 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25
Schrijven   0,75 2,75 2,5 1 0,25 0,25 0,25
Taal / begr.lezen /  lezen / kring 6,25 5,5 6,75 8,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Zintuiglijke en Lichamelijke oefening 6 6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Totaal in uren 23,5 23,5 23,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5
Percentage Nederlandse taal 26,6 23,4 28,7 33,3 29,4 29,4 29,4 29,4
Percentage Rekenen en wiskunde 10,6 10,6 20,2 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6
totaal % taal en rekenen 37,2 34,0 48,9 53,9 50,0 50,0 50,0 50,0


Om de door ons geplande tijd optimaal af te stemmen op onze leerlingenpoulatie hebben wij ervoor gekozen om op enkele punten af te wijken van de 'SPCO-klokurentabel'. Voor enkele groepen komt de lestijd per week niet overeen met de SPCO-standaard. Daarbij is gemiddeld genomen op basis van opbrengstgegevens naar verhouding iets meer aandacht nodig voor taal/lezen in verhouding tot rekenen/wiskunde.