Inloggen Ouderportaal
Samen groeien bloeien
Welkom op onze websiteLees verder

Vertrouwenspersoon

Iedereen die bij de scholen van de SPCO Groene Hart betrokken is, kan, indien nodig en gewenst, een klacht indienen. We hanteren hiervoor een klachtenregeling. We zien een klacht als een belangrijk signaal ten aanzien van de kwaliteit van het onderwijs, de veiligheid van kinderen en/of de bedrijfsvoering van de school. Elke klacht nemen we serieus. We hechten aan een zorgvuldige afwikkeling.

Een klager kan zich laten begeleiden door een van de externe vertrouwenspersonen verbonden aan de SPCO. Deze begeleidt de klager en verwijst zo nodig naar de juiste instanties.
Als het niet lukt een klacht intern op te lossen, kunt u de klacht extern neerleggen bij de Landelijke Klachtencommissie waarbij de SPCO Groene Hart is aangesloten. Daarbij kan de klager zich eveneens laten bijstaan door een van de vertrouwenspersonen.
Vertrouwenspersonen SPCO Groene Hart:
 

Dhr. J. van Rooijen        
Nieuwerbrug
0348-688840
stuur een email


Mw. W.L. Smit-Hakkenberg                                             
Woerden
0348-460770
stuur een email
 
              
Dhr. B. Pieters
Woerdense Verlaat
0172-408415
stuur een email


Mw. R. Otten
Woerden
06-12959880   
stuur een email   


Mw. E. Coenen
Woerden
06-51845710   
stuur een email   

 
 

Landelijke klachtencommissie

Komt u toch niet tot een oplossing, dan kunt u als ouder een klacht indienen. Hiervoor zijn de SPCO-scholen aangesloten bij een Landelijke Klachtencommissie van de Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO).
U dient uw klacht in door een ondertekende brief te sturen naar het secretariaat van deze commissie.
U kunt zich ook hierbij laten bijstaan door een van de externe vertrouwenspersonen.
Meer informatie over de verdere procedure en eerdere uitspraken van de Klachtencommissie vindt u op www.gcbo.nl onder Klachten.

Adres:
Landelijke klachtencommissie voor het Christelijk onderwijs
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Tel: (070) 386 16 97
Fax: (070) 302 08 36
stuur een email


Het secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.30 tot 16.30 uur.

Meer informatie
Voor meer informatie over de klachten-, beroeps-, geschillen- en bezwarencommissies in het bijzonder onderwijs klik hier. Het reglement van de commissie kunt u hier downloaden.