Inloggen Ouderportaal
Samen groeien bloeien
Welkom op onze websiteLees verder

Topsporttalent

Protocol topsporttalent op de Margrietschool

In het primair onderwijs (basisschool) zijn geen landelijke regelingen voor talentvolle sporters. Toch ontvangen we af en toe een verzoek om verlof te verlenen aan leerplichtige toptalenten op het gebied van sport.
De Margrietschool onderkent de waarde van een verantwoorde, intensieve trainingsinzet voor haar zeer talentvolle leerlingen en werkt dus in redelijkheid mee aan een dergelijk verzoek.

In het "protocol topsporttalent op de Margrietschool te Woerden" worden het kader en de voorwaarden geschetst en geconcretiseerd waarbinnen een vrijstelling verleend kan worden voor het volgen van topsporttrainingen tijdens de reguliere schooltijden. 
 

Het protocol bestaat uit een algemeen deel (met algemene beschrijvingen/richtlijnen) en een specifiek deel (met schoolspecifieke richtlijnen, afspraken en beschrijvingen) afgesloten met het convenant in de vorm van een bijlage.
Voor iedere leerling die binnen de regeling van het protocol topsporttalent valt zullen individuele afspraken gemaakt worden over vervangende onderwijsactiviteiten voor vrijgestelde lestijd. Dit wordt in het convenant geregeld.

Wanneer u voor uw kind gebruik wil maken van het protocol topsporttalent dan kunt u voor meer informatie contact opnemen met de directie.

KLIK HIER OM HET PROTOCOL TOPSPORTTALENT TE DOWNLOADEN