Inloggen Ouderportaal
Samen groeien bloeien
Welkom op onze websiteLees verder

Goede doelen

Elk jaar hebben we bij de Margrietschool aandacht voor goede doelen.
Twee keer per jaar besteden we nadrukkelijker aandacht aan een goed doel. Het kan zijn dat we daarvoor zelf een actie organiseren, ook kan het zijn dat we vanuit de school een actie van iemand ondersteunen. Indien mogelijk zal een medewerker van de organisatie waar we ons voor inzetten op school vertellen wat er gebeurt met het ingezamelde geld voor het goede doel.
Daarnaast kunnen we incidenteel aansluiten bij lokale of landelijke acties. Bij de Kerst- of Paasviering in de Opstandingskerk collecteren we na afloop ook voor een goed doel. Via de nieuwsbrief wordt u geďnformeerd over het doel en de opbrengst van de acties voor het goede doel.
 
verzoeken
We krijgen jaarlijks heel erg veel verzoeken van organisaties en personen om vanuit of via school bij te dragen voor het goede doel. Om wildgroei te voorkomen en goede-doelen acties te reguleren/stroomlijnen hanteren we onderstaand “goede-doelenbeleid”:

 
 
Beleid goede doel
 
Doelen van de school
Vanuit de missie en de visie van de school:
 • leren en vaardigheden opdoen van normen en waarden;
 • verantwoordelijk voelen voor de ander, het milieu en de samenleving
  Burgerschap:
 • verder dan je eigen leefomgeving (leren) kijken, daarvan kennis nemen en daar iets mee doen.
  Voordelen leerlingen:
 • leerlingen ervaren dat activiteiten zonder profit voor anderen leuk en waardevol zijn;
 • samen met anderen iets doen dat niet direct onderwijs is maar wel op school gebeurt waardoor je school leuk vindt of dat de sociale contacten verbeterd of leuker worden;
 • als leerling ook op het gebied van sociaal-emotionaliteit groeien en volwassen worden.
   
  Criteria
 • de mate waarin het bijdraagt aan het realiseren van de doelen.
 • de mate waarin het goede doel aansluit bij de leefwereld van kinderen.
 • de beschikbaarheid van voorlichting en lesmateriaal voor de kinderen.
 • de mate waarin de organisatie of persoon die initiatief neemt voor de actie binding heeft met de school.
  Spelregels
 • Jaarlijks nemen we deel aan of ondersteunen we maximaal 2 acties voor een goed doel.
 • De commissie goede doel coördineert de acties, zoveel mogelijk in de uitvoering ondersteund door de organisatie van het goede doel zelf.
De keuze voor deelname aan acties en/of ondersteuning van een goed doel, alsmede de bestemming van de collecte bij de Kerst- of Paasviering wordt jaarlijks aan het begin van het schooljaar vastgesteld door de directie op voordracht van de commissie goede doel.