Inloggen Ouderportaal
Samen groeien bloeien
Welkom op onze websiteLees verder

Schoolondersteuningsprofiel Passend Onderwijs

Vanuit de wet op het Passend onderwijs moet iedere school een schoolondersteuningsprofiel hebben. In dit schoolondersteuningsprofiel wordt het zorgaanbod van de school omschreven. Binnen dit zorgaanbod wordt er een onderscheid gemaakt tussen de basisondersteuning en de extra ondersteuning van de school.

basisondersteuning
Onder de basisondersteuning wordt datgene verstaan wat op de school in de basisstructuur aanwezig is om dit aanbod mogelijk te maken. Het grootste deel van de leerlingen heeft een onderwijsbehoefte wat past binnen deze basisondersteuning.

extra ondersteuning
Het extra ondersteuningsaanbod van de school is bedoeld voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. Het extra ondersteuningsprofiel wordt omschreven in termen van onderwijsbehoefte. In een aantal situaties zal de school extra middelen nodig hebben bij het bieden van dit extra ondersteuningsaanbod. Hiervoor kan de school gebruik maken van de arrangementen die Passenderwijs (het samenwerkingsverband) biedt.

schoolondersteuningsprofiel
In de publieksversie van het schoolondersteuningsprofiel van de Margrietschool (klik hier) wordt een beschrijving gegeven van het basis- en extra ondersteuningsaanbod. Ook zijn de randvoorwaarden van het aanbod en de communicatie met ouders hierin opgenomen.
Wanneer u het volledige schoolondersteuningsprofiel wenst in te zien dan stellen we het op prijs wanneer u daarvoor een afspraak maakt met de directie. Zij kunnen u voorzien van de nodige uitleg.