Inloggen Ouderportaal
Samen groeien bloeien
Welkom op onze websiteLees verder

Sexuele vorming

De Margrietschool vindt relationele en sexuele vorming belangrijk. Daarom maken wij in alle leerjaren gebruik van een doorlopend lesprogramma ('kriebels in je buik' van de Rutgers stichting) en doen we mee aan de Week van de Lentekriebels in de maand maart.
Wij leren de kinderen met ons en elkaar op een open en respectvolle wijze te spreken over deze onderwerpen. Bij problemen en/of vragen kunnen leerlingen terecht bij de eigen leerkracht of bij de zorgcoordinator.
De jaarlijkse aandacht voor dit onderwerp vormt een onderdeel van de sociale veiligheid die wij op de Margrietschool nastreven. Het programma sw-PBS (schoolwide Positive Behaviour Support) draagt daar ook sterk aan bij.